Artikler fra Kvartalsoversigten

Publiceret Download Titel
07-12-2016

Aktuelle økonomiske og monetære tendenser

Danmarks Nationalbank

Aktuelle økonomiske og monetære tendenser, 4. kvartal 2016

07-12-2016

Regionale aspekter på boligmarkedet

Hviid, Simon Juul
Hvolbøl, Tina Saaby
Pedersen, Erik Haller

Der har været fremgang på boligmarkedet de seneste 3-4 år. Udviklingen har været særlig markant på det københavnske boligmarked, som har en tendens til at lede udviklingen i resten af Danmark. I artiklen opstilles og estimeres en efterspørgselsrelation for det københavnske ejerlejlighedsmarked, og det konkluderes, at prisniveauet i København er højt i forhold til indkomst- og renteniveau. Der er dermed stor risiko for, at en fortsættelse af de seneste års prisstigninger vil blive efterfulgt af tilsvarende prisfald. Det københavnske boligmarked er mere sårbart over for pludselige rentestigninger, end det er tilfældet i resten af landet. Kombinationen af stor rentefølsomhed og boligpriser, der er høje, øger risikoen for, at selv en mindre rentestigning kan afstedkomme prisfald.

07-12-2016

Effekter af Nationalbankens interventioner i valutamarkedet

Spange, Morten
Sørensen, Jonas

Artiklen viser, at Nationalbankens interventioner er et effektivt instrument til at stabilisere kronekursen. Det gælder både i perioder med ro på kronevalutamarkedet, og i de perioder, hvor kronen har været under betydeligt pres for enten at stige eller falde i værdi over for euro. Der er indikationer på, at effekten på valutakursen, når Nationalbanken intervenerer, er lidt større, end når private aktører handler kroner mod valuta. Det kan afspejle, at markedsdeltagerne opfatter interventionerne som et tegn på en potentiel kommende renteændring.

07-12-2016

Pensionssektoren som aktør på valutamarkedet

Raffnsøe, Martin Dencker
Jensen, Jakob Roager
Larsen, Anders

De danske pensionsformuer er vokset meget over de senere år og udgør ca. 175 pct. af BNP. Det betyder, at selskabernes beslutninger om investering og risikoafdækning har stor betydning for valutamarkedet. Reguleringen af pensionsselskaberne og troværdigheden om fastkurspolitikken i Danmark indebærer, at selskaberne afdækker valutarisiko i euro i væsentlig mindre grad end valutarisiko i andre valutaer som fx dollar. Desuden er der stor forskel på graden af afdækning i euro mellem selskaberne. Artiklen analyserer, hvad overgangen til markedsrenteprodukter betyder for pensionsselskabernes afdækning af valutakursrisiko. Selskaber med en højere andel af markedsrenteprodukter afdækker valutakursrisiko i mindre omfang. Det betyder, at den samlede afdækningsgrad ventes at falde i takt med en fortsat gradvis overgang til markedsrenteprodukter.