Clearingproblem fredag den 31. august 2018


Fredag morgen vågnede Danmark op til nyheden om, at en manglende clearing i Nationalbankens betalingssystem var skyld i forsinkede udbetalinger af løn, SU, pensioner og en række andre ydelser. Mange danskere blev beklageligvis generet af forsinkelsen, og det er derfor vigtigt at forklare, hvordan det kunne opstå.

​Det mest centrale system i den danske finansielle infrastruktur, som Nationalbanken bruger til at administrere overførsler mellem bankerne (Kronos), blev udskiftet 20. august, og i fredags var det første gang, at det nye betalingssystem var i funktion på en sidste bankdag i en måned. På sidste bankdag skal Nationalbanken bl.a. håndtere større overførsler på vegne af staten, som dækker udbetaling af offentlige ydelser til mange borgere som SU, pensioner mv. Håndteringen foregår ved, at Nationalbanken via såkaldte clearinger udbetaler beløb til de respektive banker, som efterfølgende via deres datacentraler og Nets fordeler pengene til de enkelte borgeres bankkonti.

 
Kronos2-systemets øvre ramme for, hvor højt et beløb der måtte trækkes på Nationalbankens konto, var ved en fejl sat for lavt. Derfor blev den første clearing kl. 01.30 natten til fredag afvist. Det betød, at Nationalbankens betalinger til bankerne blev forsinkede – og dermed kunne bankerne ikke udbetale til kundernes konti. En række banker, som i clearingen havde kalkuleret med indbetalinger fra Nationalbanken, kunne heller ikke gennemføre deres betalinger i clearingen kl 01.30. 


Den forkerte indstilling blev opdaget og rettet, så Nationalbankens betalinger til alle bankerne var på plads i Kronos-systemet fredag morgen kl. 6:17. Forsinkelsen udløste desværre en række følgevirkninger udenfor Nationalbanken, da de mange pengeoverførsler skal igennem datacentraler og afviklingssystemer, før de når en almindelig lønkonto. Langt de fleste fik deres løn og overførsler i løbet af formiddagen, men enkelte har måttet vente indtil mandag morgen, før deres løn kom ind på kontoen. 


Nationalbanken har undersøgt forløbet grundigt og taget forholdsregler for at undgå, at situationen opstår igen.