Medaljer


Den Kgl. Mønt fremstiller hvert år - typisk på bestilling fra offentlige og private kunder - mellem 7.000 og 10.000 medaljer. Medaljerne produceres oftest i små portioner, da medaljørarbejdet stort set er håndarbejde.
Materialet, der bruges til fremstillingen, er typisk sølv eller guld, som er relativt dyre materialer. Medaljerne kan variere meget i udseende og form, og ikke alle medaljer er således runde. Fælles for de nye som gamle medaljer er, at de fortæller en historie – lige fra den kongelige fortjenst- og belønningsmedalje til fodboldmedaljen fra 1992.​


Udseende og form
Der kan være stor variation, når det gælder en medaljes udseende – både mht. detaljeringsgrad og form, som ikke altid er rund som fx Danmarks Tekniske Universitets prismedalje fra 1998, som er femkantet. Medaljer er ofte lavet af sølv eller guld, og er derfor dyrere at producere end almindelige mønter. Guld er desuden et vanskeligt materiale at arbejde med, og det tager derfor længere tid at producere en guldmedalje end en sølvmedalje, da guldmedaljer kræver flere slag for at opnå den ønskede kvalitet.


Fremstillingsprocessen
Mange af de medaljer, som kommer fra Den Kgl. Mønt, er produceret gennem mange år. Nogle af stemplerne er da også så gamle, at det kræver særlig stor forsigtighed, når medaljen slås. Medaljerne bliver dels slået på en stor og en lille friktionspresse fra hhv. 1910 og 1923 og dels på en moderne hydraulisk presse.
 
Eksempler på medaljer fra Den Kgl. Mønt
Den Kgl. Mønt har en årlig produktion af kongelige fortjenst- og belønningsmedaljer, som bærer portrættet af den siddende regent. Af andre medaljer kan nævnes guldmedaljen "Ingenio et Arti" fra 1841, som blandt andre er blevet tildelt skuespiller Ghita Nørby (2006) og kunsthistoriker Hans Edvard Nørregård-Nielsen (2013). Den ældste medalje, som stadig fremstilles, er Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskabs sølvmedalje fra 1769. Andre og nye medaljer, som er fremstillet indenfor de senere år fx en medalje udgivet af Røde Kors i forbindelse med en indsamling i 2012.
 
 

Medalje fra Københavns Universitet.
 
 
 
 
 Medalje fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU).