Danske pengesedler fra serie 1945-1997


I menuen til venstre kan du læse om de forskellige serier udstedt fra 1945-1997. Alle sedler udstedt efter 1945 kan i dag ombyttes til nye.

Danske pengesedler udstedt efter pengeombytningen i 1945 kan ombyttes til nye sedler. Pengesedlerne ombyttes til nye danske sedler i eget pengeinstitut. Alternativt kan du ombytte de gamle sedler ved henvendelse til Nationalbankens ekspeditionskasse, som har åbent mandag-fredag fra kl. 10-13.
Medbring pas eller kørekort (A-klasses legitimation), som skal fremvises på forlangende.

Virksomheder såvel som private, der ønsker det optalte beløb ved ombytning overført til en konto, opkræves gebyr for overførslen.

Forsendelse sker på eget ansvar, og det er vigtig at oplyse: navn, registreringsnummer og bankkonto.

Danmarks Nationalbank
Kontantforsyning
Havnegade 5
1093 København K