Øget konkurrence om erhvervskunderne

Udlånsundersøgelse, 4. kvartal 2014.
Publiceret 9. januar 2015
Pengeinstitutterne fortsatte i 4. kvartal 2014 med at nedsætte priserne på udlån til både erhverv og private med henvisning til konkurrencesituationen. Enkelte penge- og realkreditinstitutter melder desuden, at kreditstandarderne over for erhverv er lempet. Især de mellemstore pengeinstitutter oplevede stigende efterspørgsel fra nye erhvervskunder, mens den var faldet for realkreditinstitutterne. Realkreditinstitutterne oplevede til gengæld stigende efterspørgsel fra både nye og eksisterende privatkunder. På tværs af både penge- og realkreditinstitutter er der variation i udviklingen fra 3. til 4. kvartal i andelen af nedskrivninger og tab for såvel erhverv som private. Institutterne forventer dog, som på samme tid sidste år, at andelen falder i det kommende kvartal.

Kontaktoplysninger