Udlandets investeringer i Danmark steg i 2014

Direkte investeringer, 4. kvartal 2014.
Publiceret 13. februar 2015
De indadgående direkte investeringer var med en stigning på 10 mia. kr. markant højere i 2014 end i 2013, hvor de faldt 0,1 mia. kr.

Udlandets investeringer i Danmark steg i 2014

De indadgående direkte investeringer var med en stigning på 10 mia. kr. markant højere i 2014 end i 2013, hvor de faldt 0,1 mia. kr. Danske virksomheder foretog i 2014 udenlandske direkte investeringer for 36 mia. kr., hvilket var stort set samme omfang som i 2013.

Aktiviteten i de udadgående direkte investeringer var præget af egenkapitalinvesteringer på 32 mia. kr., mens koncerninterne lån til udenlandske dattervirksomheder kun udgjorde 4 mia. kr. For de indadgående direkte investeringer er billedet det omvendte – her gav udenlandske ejere koncerninterne lån til deres danske virksomheder for 11 mia. kr., mens investeringer i egenkapital blev nedbragt med 1 mia. kr.

Direkte investeringer ind og ud af Danmark

Direkte investeringer, kvartalsvis transaktionsstatistik

Mia. kr.201320142.kvt.143.kvt.144.kvt.14
Danske i udlandet
   Egenkapital
      - brutto62,649,79,89,016,7
      - tilbageførsler31,918,15,14,07,3
      - netto30,831,64,75,09,4
   Geninvesteret indtjening20,325,73,811,16,3
   Koncernlån mv. i alt2,54,25,08,4-16,2
I alt53,661,513,524,5-0,5
Udenlandske i Danmark
   Egenkapital
      - brutto36,955,94,320,22,3
      - tilbageførsler

28,1

56,411,15,64,7
      - netto8,8-0,6-6,814,6-2,4
   Geninvesteret indtjening-4,010,0-4,56,35,7
   Koncernlån mv. i alt-8,911,03,413,45,5
I alt-4,220,5-7,934,2

8,8

Kontaktinformation