Find statistik

Statistikliste

Publiceret Download Titel Type
03-12-2018

God mulighed for, at julen betales kontaktløst

Betalinger
28-11-2018

Fastforrentede realkreditobligationer er populære i udlandet

Porteføljeinvesteringer
28-11-2018

Færre realkreditobligationer refinansieres

Værdipapirer
27-11-2018

Øget kreditvækst til dansk erhverv

Bank og realkredit, balancer
27-11-2018

Bankernes forretningsmodel afgør deres rentemarginal

Bank og realkredit, renter
14-11-2018

Lille tilbagegang i de direkte investeringer i år

Direkte investeringer
30-10-2018

Passivt forvaltede investeringsafdelinger i fremgang

Investeringsforeninger
26-10-2018

Afdæmpning af kapitalbevægelserne siden finanskrisen

Porteføljeinvesteringer
26-10-2018

Stigning i obligationsudstedelser bag F5-lån

Værdipapirer
25-10-2018

Danskernes penge er primært indlån i banker

Bank og realkredit, balancer
25-10-2018

Danskerne afdrager mere på realkreditgælden

Bank og realkredit, renter
12-10-2018

Fjerde år i træk med fremgang i direkte investeringer

Direkte investeringer, beholdninger
08-10-2018

Banker fastholder kreditstandarder over for erhvervskunder

Udlånsundersøgelse
28-09-2018

Pengemarkedsundersøgelse 2018

Pengemarkedsundersøgelse
28-09-2018

Danskerne fravælger obligationer

Værdipapirer
28-09-2018

Fra udlandsgæld til stor formue på ti år

Danmarks udlandsformue
28-09-2018

Pensionssektoren har aktier og obligationer i udlandet for 1.879 mia. kr.

Porteføljeinvesteringer
28-09-2018

Opsparingsivrige danskere

Finansielle konti
27-09-2018

Ti års rentefald på boliglån

Bank og realkredit, renter
27-09-2018

30 pct. af boliglånene er nu med fast rente og afdrag

Bank og realkredit, balancer
03-09-2018

Meget lavt kortmisbrug i forretninger, men ændret mønster

Betalinger
28-08-2018

Erhvervsobligationer er rettet mod udenlandske investorer

Værdipapirer
28-08-2018

Fastforrentede realkreditobligationer er attraktive for udlandet

Porteføljeinvesteringer
27-08-2018

Renten på forbrugslån er faldet mere end renten på boliglån

Bank og realkredit, renter
27-08-2018

Landbrugets realkreditgæld er hovedsageligt variabelt forrentet

Bank og realkredit, balancer
14-08-2018

Opkøb øger udlandets direkte investeringer i Danmark

Direkte investeringer
31-07-2018

Private danskere ejer en tredjedel af investeringsforeningsformuen

Investeringsforeninger
27-07-2018

Intet afkast på aktiemarkedet i 1. halvår

Værdipapirer
27-07-2018

Danske investorer købte både udenlandske aktier og obligationer

Porteføljeinvesteringer
26-07-2018

Danmarks valutareserve igennem 200 år

Bank og realkredit, balancer
26-07-2018

Bankernes renter gennem tiden

Bank og realkredit, renter
13-07-2018

Pensionssektoren i et historisk perspektiv

Finansielle konti
09-07-2018

Konkurrenternes adfærd smitter af på bankernes kreditstandard

Udlånsundersøgelse
06-07-2018

Udlandsformue på 1.239 mia. kr.

Danmarks udlandsformue
29-06-2018

Danske investorer solgte tyske statsobligationer i maj

Porteføljeinvesteringer
29-06-2018

Refinansieringsbehovet er faldet mærkbart

Værdipapirer
28-06-2018

Virksomhedsindlån for 450 mia. kr. har negativ rente

Bank og realkredit, balancer
28-06-2018

Privatkunders indlånsrenter er rekordlave

Bank og realkredit, renter
01-06-2018

MobilePay-teknik bag kraftigt fald i dansk e-handel

Betalinger
31-05-2018

Private investorer satser på store udenlandske selskaber

Porteføljeinvesteringer
31-05-2018

Store udbytter til bankers aktionærer

Værdipapirer
30-05-2018

Pengemarkedsundersøgelse 2017

Pengemarkedsundersøgelse
30-05-2018

Halvandet år med uændrede bidragssatser

Bank og realkredit, renter
30-05-2018

Danskerne har nu 870 mia. kr. stående i bankerne

Bank og realkredit, balancer
16-05-2018

Salg af Nets øger direkte investeringer i Danmark

Direkte investeringer
03-05-2018

Investeringsforeninger er skrumpet i 1. kvartal

Investeringsforeninger
01-05-2018

Udlandets ejerandel af statspapirer faldt i marts

Porteføljeinvesteringer
01-05-2018

Store aktietilbagekøb i børsnoterede selskaber

Værdipapirer
30-04-2018

Danskernes boliglån har aldrig været billigere

Bank og realkredit, renter
30-04-2018

Lån med fast rente vinder frem i hele landet

Bank og realkredit, balancer
11-04-2018

Introduktion til nye tabeller for investeringsfonde i Statistikbanken

Investeringsforeninger
10-04-2018

Kreditstandarderne strammes på boliglån

Udlånsundersøgelse
03-04-2018

Øget rentefølsomhed i realkreditmarkedet

Værdipapirer
03-04-2018

Udlandet ejer flere lange realkreditobligationer

Porteføljeinvesteringer
28-03-2018

Husholdningers finansielle nettoformue er 1,4 mio. kr. i gennemsnit

Finansielle konti
28-03-2018

Markedsudviklingen fik stor betydning for udlandsformuen i 2017

Danmarks udlandsformue
27-03-2018

Bankernes tab på udlån til landbrug falder

Bank og realkredit, balancer
27-03-2018

Danskerne tjener mindre på at binde deres indskud

Bank og realkredit, renter
01-03-2018

Danskerne har taget kontaktløse betalinger til sig

Betalinger
28-02-2018

Udenlandske aktier vejer tungere hos danske institutionelle investorer

Porteføljeinvesteringer
28-02-2018

Flere realkreditlån finansieres med 2 pct.-obligationer

Værdipapirer
27-02-2018

Lille prisforskel på realkreditlån med fast og variabel rente

Bank og realkredit, renter
27-02-2018

Valg af afdrags- og renteprofil er tæt forbundet

Bank og realkredit, balancer
14-02-2018

Danske virksomheder investerer fortsat i udlandet

Direkte investeringer
31-01-2018

Investeringsforeninger får højest afkast på danske aktier

Investeringsforeninger
29-01-2018

Største køb af udenlandske aktier siden 2006

Porteføljeinvesteringer
29-01-2018

Husholdningernes største afkast kom fra aktier

Værdipapirer
26-01-2018

Danskernes realkreditafdrag nåede nye højder i 2017

Bank og realkredit, renter
26-01-2018

Udlånet til danske virksomheder steg fortsat i 2017

Bank og realkredit, balancer
09-01-2018

Færre tab på bank og realkreditlån

Udlånsundersøgelse
05-01-2018

Udenlandske investorer ejer 26 pct. af de danske realkreditobligationer

Porteføljeinvesteringer
05-01-2018

Værdien af det danske aktiemarked er på et højt niveau

Værdipapirer
22-12-2017

Udlandsformuen steg en smule i 3. kvartal 2017

Danmarks udlandsformue
22-12-2017

Erhvervslån har aldrig været billigere

Bank og realkredit, renter
22-12-2017

Realkreditudlånet stiger i 78 kommuner

Bank og realkredit, balancer
22-12-2017

Erhvervsvirksomhederne placerer nu overskuddet i finansielle aktiver

Finansielle konti