Find statistik

Statistikliste

Publiceret Download Titel Type
15-05-2017

Danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 1. kvartal 2017

Direkte investeringer ind og ud af Danmark - kvartalsvise transaktioner
05-05-2017

Husholdningernes formue i investeringsforeningerne har nået næsten 500 mia. kr.

Investeringsforeningsstatistik
03-05-2017

Udlændinge investerer primært i de største danske aktier

Værdipapirer
03-05-2017

Stabil udenlandsk ejerandel af danske statspapirer

Udenlandske porteføljeinvesteringer
02-05-2017

Nu også svagt stigende bankudlån til erhverv

Balancestatistik for penge- og realkreditinstitutter
02-05-2017

Interessen for fastforrentede realkreditlån falder

Rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter
10-04-2017

Øget konkurrence blandt bankerne om de robuste erhvervsvirksomheder

Nationalbankens udlånsundersøgelse
07-04-2017

Væksten i husholdningernes finansielle formuer er aftaget i 2016

Finansielle konti - kvartalsvise
31-03-2017

Udlandsformuen steg med 144 mia. kr. i 4. kvartal 2016

Danmarks aktiver og passiver over for udlandet
28-03-2017

Danskere køber udenlandske aktier – udlændinge køber danske obligationer

Udenlandske porteføljeinvesteringer
28-03-2017

Værdien af danske aktier er mere end fordoblet på fem år

Værdipapirer
27-03-2017

Rentefald på danskernes banklån flader ud

Rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter
27-03-2017

Realkreditudlånet til ejerboliger og fritidshuse stiger

Balancestatistik for penge- og realkreditinstitutter
28-02-2017

Pensionsselskaber koncentrerer deres udenlandske investeringer på aktier

Udenlandske porteføljeinvesteringer
28-02-2017

Realkreditlån finansieres i stigende grad med variabelt forrentede obligationer

Værdipapirer
27-02-2017

Danskerne foretrækker realkreditlån med længere rentebinding og med afdrag

Balancestatistik for penge- og realkreditinstitutter
27-02-2017

Erhvervsvirksomhedernes indlånsrenter falder stadig

Rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter
14-02-2017

12 år med fremgang i danske investeringer i udlandet

Direkte investeringer ind og ud af Danmark - kvartalsvise transaktioner
31-01-2017

Størst afkast i investeringsforeninger med udenlandsk fokus

Investeringsforeningsstatistik
27-01-2017

Udenlandsk interesse for lange fastforrentede realkreditobligationer

Værdipapirer
27-01-2017

Udenlandske investorer har købt danske værdipapirer for over 100 mia. kr. i 2016

Udenlandske porteføljeinvesteringer
26-01-2017

Pengemarkedsundersøgelse 2016

Pengemarkedsundersøgelse
26-01-2017

Danskernes renter i bankerne falder fortsat

Rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter
26-01-2017

Øget realkreditaktivitet uden for de større byer

Balancestatistik for penge- og realkreditinstitutter
20-01-2017

Erhvervsvirksomhederne nedbringer fortsat gæld og øger finansielle aktiver

Finansielle konti - kvartalsvise
20-01-2017

Udlandsformuen steg markant i 3. kvartal 2016

Danmarks aktiver og passiver over for udlandet
09-01-2017

Realkreditinstitutterne strammer fortsat kreditstandarderne over for private, men lemper over for erhverv

Nationalbankens udlånsundersøgelse
04-01-2017

Udenlandske investorers beholdning af danske statspapirer falder som følge af udløb

Udenlandske porteføljeinvesteringer
04-01-2017

Danske statspapirer giver positive afkast, selv om renterne er steget

Værdipapirer
03-01-2017

Realkreditlån med afdrag udgør nu igen halvdelen af udlånet til ejerboliger og fritidshuse

Balancestatistik for penge- og realkreditinstitutter
03-01-2017

Rentemarginalen over for erhverv falder fortsat

Rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter
28-11-2016

Ny fremgang i realkreditlån med kuponrente på op til 2 pct.

Værdipapirer
28-11-2016

Udenlandske investorer har vist interesse for danske aktier i år

Udenlandske porteføljeinvesteringer
25-11-2016

Renterne er fortsat positive på en betydelig del af danskernes indlån

Rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter
25-11-2016

Danskerne skiller sig af med de korte afdragsfrie flekslån

Balancestatistik for penge- og realkreditinstitutter
18-11-2016

Undersøgelse af det danske valuta- og derivatmarked 2016

Særlige opgørelser
14-11-2016

Børsnoteringen af Nets reducerer udlandets direkte investeringer i Danmark

Direkte investeringer ind og ud af Danmark - kvartalsvise transaktioner
01-11-2016

Husholdningerne har mindsket deres appetit på investeringsforeninger med fokus på Danmark

Investeringsforeningsstatistik
28-10-2016

Lån for 1.185 mia. kr. får ny rente i 2016

Værdipapirer
28-10-2016

Udenlandske investorer fortsætter med at købe danske værdipapirer

Udenlandske porteføljeinvesteringer
27-10-2016

Stabile realkreditydelser trods flere lån med afdrag og fast rente

Rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter
27-10-2016

Erhvervsvirksomhederne øger deres likvide bankindskud

Balancestatistik for penge- og realkreditinstitutter
14-10-2016

Kapitalforhøjelser og opkøb fik de direkte investeringer til at stige i 2015

Direkte investeringer ind og ud af Danmark - årlig opgørelse
10-10-2016

Konkurrence påvirker kreditstandarderne

Nationalbankens udlånsundersøgelse
30-09-2016

Danskerne polstrer sig fortsat

Finansielle konti - kvartalsvise
30-09-2016

Danmarks udlandsformue nærmer sig 1.000 mia. kr.

Danmarks aktiver og passiver over for udlandet
28-09-2016

Størst afkast til udenlandske investorer

Værdipapirer
28-09-2016

Institutionelle investorer fortsætter med at sælge udenlandske statsobligationer

Udenlandske porteføljeinvesteringer
27-09-2016

Lønmodtagerne optager i højere grad fastforrentede lån

Rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter
27-09-2016

Afdragene stiger – især uden for de større byer

Balancestatistik for penge- og realkreditinstitutter
30-08-2016

Obligationer bag F1-lån udgør nu under hver tiende realkreditobligation

Værdipapirer
30-08-2016

Danske investorer køber aktier og sælger europæiske obligationer

Udenlandske porteføljeinvesteringer
25-08-2016

Danskerne har et historisk højt indlånsoverskud i bankerne

Balancestatistik for penge- og realkreditinstitutter
25-08-2016

Erhvervsvirksomheder betaler for at sætte penge i banken

Rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter
12-08-2016

Danske direkte investeringer i udlandet faldt i 2. kvartal 2016

Direkte investeringer ind og ud af Danmark - kvartalsvise transaktioner
01-08-2016

Investeringsforeninger sælger ud af værdipapirer i pund

Investeringsforeningsstatistik
28-07-2016

Udlandets andel af danske realkreditobligationer er fortsat høj

Værdipapirer
28-07-2016

Danske investorer solgte udenlandske aktier i juni

Udenlandske porteføljeinvesteringer
27-07-2016

Pengeinstitutternes udlånsrenter til erhverv i kroner er historisk lave

Rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter
27-07-2016

Udlånet til danske erhvervsvirksomheder stiger

Balancestatistik for penge- og realkreditinstitutter
08-07-2016

Strammere kreditpolitik over for husholdninger

Nationalbankens udlånsundersøgelse
05-07-2016

Solid udenlandsk interesse for danske obligationer

Udenlandske porteføljeinvesteringer
05-07-2016

Danmarks udlandsformue steg til 897 mia. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2016

Danmarks aktiver og passiver over for udlandet
05-07-2016

Realkreditlån bliver samlet i større obligationsserier

Værdipapirer
27-06-2016

Efterspørgslen efter realkreditlån afspejler lavere priser på lån med længere rentebinding

Rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter
27-06-2016

Størst udlånsaktivitet i og omkring de større byer

Balancestatistik for penge- og realkreditinstitutter
09-06-2016

Igen store direkte investeringer i udlandet i 1. kvartal

Direkte investeringer ind og ud af Danmark - kvartalsvise transaktioner
01-06-2016

Danske investorer fortsætter med at købe udenlandske aktier

Udenlandske porteføljeinvesteringer
01-06-2016

Igen stor stigning i danske aktieudbytter

Værdipapirer
31-05-2016

Rentemarginalen over for lønmodtagerne er stabilt lav

Rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter
31-05-2016

Pengeinstitutterne øger långivningen til landbruget lidt – men tab trækker det samlede udlån ned

Balancestatistik for penge- og realkreditinstitutter