Fremgangen i danske direkte investeringer i udlandet fortsatte i 2015

Direkte investeringer, 4. kvartal 2015.
Publiceret 12. februar 2016
Danske direkte investeringer i udlandet steg med 45 mia. kr. i 2015, mens udlandets direkte investeringer i Danmark kun steg med 5 mia. kr. Det er dermed 11. år i træk, at de udadgående direkte investeringer var større end de indadgående.

Danske direkte investeringer i udlandet steg med 45 mia. kr. i 2015, mens udlandets direkte investeringer i Danmark kun steg med 5 mia. kr. Det er dermed 11. år i træk, at de udadgående direkte investeringer var større end de indadgående. Siden begyndelsen af 2005 har danske virksomheder investeret 494 mia. kr. i udlandet, mens udenlandske virksomheder har investeret 201 mia. kr. i Danmark.

De danske investeringer i udlandet er især koncentreret på de lande, vi har stor samhandel med, bl.a. Tyskland, de skandinaviske lande, Holland, USA og Storbritannien. Investeringerne i Singapore og Hong Kong, der ofte anvendes som transitlande for investeringer i Kina og andre asiatiske lande, har også været store.

De udenlandske investeringer i danske virksomheder stammer i høj grad fra de samme lande, som vi investerer i. En væsentlig del af investeringerne fra USA og Storbritannien ejes dog via Holland og Luxembourg, som derfor er overrepræsenteret i opgørelsen, jf. Direkte investeringer ind og ud af Danmark - årlig opgørelse, 2014.

Direkte investeringer ind og ud af Danmark (venstre) og top 10-investeringslande siden 2004 (højre)

 Anm.: De indad- og udadgående direkte investeringer er opgjort ekskl. reinvesteret indtjening. Over halvdelen af faldet i de indadgående i 2010 kan henføres til børsnoteringerne af Chr. Hansen Holding A/S og TDC A/S, hvorefter ingen udenlandske investorer nu ejer over 10 pct. af aktierne.  Direkte investeringer opgøres på første modpartsland. Det betyder, at en dansk investering i Kina, som foretages via et holdingselskab i Singapore, vil optræde i statistikken som en investering i Singapore. En væsentlig del af investeringerne i Holland, Singapore og Hong Kong mv. videreføres i realiteten til andre lande.

Kontaktinformation