Danskerne skiller sig af med de korte afdragsfrie flekslån

Bank og realkredit, balancer, oktober 2016.
Publiceret 25. november 2016
De danske husholdninger fravælger fortsat de 1-årige flekslån – og særligt de afdragsfrie lån

De danske husholdninger fravælger fortsat de 1-årige flekslån – og særligt de afdragsfrie lån. Mens det samlede realkreditudlån til husholdningerne fortsat stiger, er de afdragsfrie 1-årige flekslån således faldet med 55 mia. kr., igennem det seneste år, mens dem med afdrag er faldet med knap 20 mia. kr. Der er nu kun 1-årige flekslån for 180 mia. kr. svarende til en markedsandel på 10 pct. I begyndelsen af 2014 udgjorde de 26 pct.

Såvel renteudviklingen som udviklingen i bidragssatserne har betydning for husholdningerne valg af låntyper. I 2016 er forskellen i den effektive rente mellem fastforrentede lån og flekslån indsnævret. Fastforrentede lån med afdrag er derved blevet relativt mere attraktive, og de udgør nu en fjerdedel af husholdningernes samlede realkreditgæld. Samtidig fortsætter fremgangen for lån med helt kort rentetilpasning – en låntype, der ligesom de længere flekslån og fastforrentede lån bidrager til at mindske de årligt tilbagevendende refinansieringer.

Realkreditudlån til husholdninger fordelt på rentebinding og afdrag

 

Kontaktinformation