Danskernes renter i bankerne falder fortsat

Bank og realkredit, renter, december 2016.
Publiceret 26. januar 2017
Bankernes ud- og indlånsrenter over for husholdningerne fortsatte med at falde i 2016.

Bankernes ud- og indlånsrenter over for husholdningerne fortsatte med at falde i 2016. På udlånssiden faldt renterne på lån med sikkerhed i fast ejendom og forbrugslån med henholdsvis 0,15 og 0,40 procentpoint. Indlånsrenterne faldt også – dog mest udtalt for tidsindskud, da renten på anfordringsindlån er tæt på 0 pct., når man ser bort fra udlånsrelaterede indlån og øvrige særlige indlån. Rentespændet mellem tidsindskud og anfordringsindlån blev således indsnævret i løbet af året.

De faldende udlånsrenter har ikke ført til, at husholdningerne har lånt mere i bankerne. Den øgede mængde lån med sikkerhed i fast ejendom er således i et vist omfang endt i realkreditten. På indlånssiden er andelen af anfordringsindlån derimod steget med godt 13 procentpoint, mens andelen af tidsindskud tilsvarende er faldet.

Udviklingen i bankernes ind- og udlånsrenter til husholdninger

Anm.: Rentesatserne er beregnet ud fra gennemsnitsbalancen. Udlånsrelaterede indlån er indlån, der dækker over den uudnyttede del af lånerammen på prioritetsudlån.

Kontaktinformation