Øget realkreditaktivitet uden for de større byer

Bank og realkredit, balancer, december 2016.
Publiceret 26. januar 2017
De danske husholdninger optager fortsat nye realkreditlån i deres ejerboliger og fritidshuse.

De danske husholdninger optager fortsat nye realkreditlån i deres ejerboliger og fritidshuse. På landsplan er udlånsaktiviteten (nettonyudlånet som andel af udestående lån) således steget fra 2015 til 2016. Udviklingen understøttes af stigende ejendomspriser, nybyggeri og fortsat lave realkreditrenter. Udlånsaktiviteten er i 2016 geografisk set bredere funderet end den var i 2015, så der nu også ses begyndende aktivitet i Sønderjylland, Vest- og Sydsjælland samt på Bornholm.  

Selv om aktiviteten stiger, er det samlede realkreditudlån til ejerboliger og fritidshuse fladet ud det seneste halve år og ligger på godt 1.500 mia. kr. Det afspejler dog primært øgede afdrag samt kursfald på de bagvedliggende realkreditobligationer.

Aktivitet i realkreditudlån i 2015 og 2016

Anm.: Udlånsaktiviteten måles som 12 måneders nettonyudlån som andel af udestående lån primo. Nettonyudlån defineres som bruttonyudlån fratrukket førtidige indfrielser. Opgørelsen medtager lån, der er overdraget til et realkreditinstituts balance, men som oprindeligt er ydet af en bank (fællesfundede lån). Geografiske vækstrater er beregnet ud fra ejendommens placering. Danske husholdninger omfatter lønmodtagere og personligt ejede virksomheder.

Kontaktinformation

Tal for nettonyudlån i 4. kvartal

​Tallene i 4. kvartal 2016 – og til dels 4. kvartal 2015 – er påvirket af nyudlån, der skyldes overgang fra afdragsfrie lån til lån med afdrag. For visse produkter behandles denne overgang som et ordinært afdrag og tilsvarende nyudlån. Dette påvirker aktiviteten mere i nogle kommuner.