Rentemarginalen over for erhverv falder fortsat

Bank og realkredit, renter, november 2016.
Publiceret 3. januar 2017
Bankernes rentemarginal, opgjort som spændet mellem den gennemsnitlige ud- og indlånsrente, er faldet over for erhvervsvirksomheder siden 2014, og den er nu på det laveste niveau siden begyndelsen af 2009.

Bankernes rentemarginal, opgjort som spændet mellem den gennemsnitlige ud- og indlånsrente, er faldet over for erhvervsvirksomheder siden 2014, og den er nu på det laveste niveau siden begyndelsen af 2009. De negative renter på erhvervsindlån bliver således modsvaret af, at udlånsrenterne fortsat falder. Rentemarginalen ligger dog fortsat omkring 0,6 procentpoint over niveauet før finanskrisen.

Over det seneste år er både bankernes ud- og indlån til erhverv steget med cirka 4 pct. Selv om virksomhederne nu kan have renteudgifter ved både ud- og indlån – givet den større udbredelse af negative indlånsrenter – er nettorentebetalingerne fra 2015 til 2016 faldet med 4,6 pct. eller godt 350 mio. kr. Stabile bidragssatser og lavere renter på realkreditlån til erhverv bidrager yderligere til, at virksomhedernes renteudgifter falder.

Bankers ind- og udlån samt rentesatser over for erhverv

Anm.: Forretninger over for danske modparter i danske kroner.

Kontaktinformation