Renterne er fortsat positive på en betydelig del af danskernes indlån

Bank og realkredit, renter, oktober 2016.
Publiceret 25. november 2016
De fortsat lave renter betyder, at lønmodtagere og pensionister nu har mere end 300 mia. kr. stående i bankerne til nulrente – mens der endnu ikke er eksempler på, at de betaler for at have penge stående.

De fortsat lave renter betyder, at lønmodtagere og pensionister nu har mere end 300 mia. kr. stående i bankerne til nulrente – mens der endnu ikke er eksempler på, at de betaler for at have penge stående. Når man ser bort fra de udlånsrelaterede indlån, der dækker over den uudnyttede del af lånerammen på prioritetsudlån, forrentes den resterende del af anfordringsindlån i gennemsnit med godt 0,3 pct. Renten er opgjort på baggrund af en undersøgelse, som dækker knap 75 pct. af alle indlån. Den gennemsnitlige rente på anfordringsindlån er dermed nu nede på godt 0,1 pct., når man ser bort fra de udlånsrelaterede indlån.     

Til trods for den betydelige andel af anfordringsindlån med nulrente, og de lave renter i øvrigt, har danskerne siden årsskiftet øget deres bankindlån med 32,5 mia. kr. og modsat mindsket indlånet på de højere forrentede tidsindskud med ca. 12 mia. kr. Endelig er indlån i puljeordninger øget med godt 2,6 mia. kr.

Indlån fra lønmodtagere og pensionister mv. fordelt efter indlånstype, september 2016

Anm.: Data for andelen af indlån med nulrente og renterne på udlånsrelaterede indlån er baseret på særlige undersøgelser, som Nationalbanken har gennemført blandt de indberettende pengeinstitutter. Andelen af udlånsrelaterede indlån er opgjort for den fulde population, mens andelen af indlån med henholdsvis positiv og nulrente er opgjort på baggrund af en dækning på 73,9 pct. af alle indlån.   

Kontaktinformation