Udenlandsk interesse for lange fastforrentede realkreditobligationer

Værdipapirer, december 2016.
Publiceret 27. januar 2017
Udenlandske investorer har i løbet af 2016 øget beholdningen af lange fastforrentede realkreditobligationer med 84 mia. kr., så den nu udgør 36 pct. af deres realkreditportefølje.

Udenlandske investorer har i løbet af 2016 øget beholdningen af lange fastforrentede realkreditobligationer med 84 mia. kr., så den nu udgør 36 pct. af deres realkreditportefølje. Udlandet har især vist interesse for obligationer med kupon på 2,5 pct. eller derunder, som blev udstedt i forbindelse med låneomlægninger i anden halvdel af 2016, hvor renterne var lave. I samme periode har de nedbragt beholdningen af obligationer bag rentetilpasningslån, så den kun udgør 43 pct. af realkreditporteføljen. Denne andel var kortvarigt over 70 pct. medio 2013. Udlandets porteføljesammensætning af realkreditobligationer ligner ved udgangen af 2016 i højere grad markedsporteføljen, når man ser på det samlede udbud af realkreditobligationer.

Udlandets beholdning af realkreditobligationer udgjorde ultimo året nominelt 655 mia. kr., hvilket er 43 mia. kr. mere end for et år siden, mens pensionssektorens beholdning var uændret på 840 mia. kr. Den samlede udestående mængde realkreditobligationer var 2.786 mia. kr.

Udlandets beholdning af realkreditobligationer fordelt på låntype

 Anm.: Den udestående mængde realkreditobligationer er korrigeret for obligationer, der udløber i den efterfølgende måned som følge af refinansiering. I opgørelsen af realkreditobligationer er obligationer udstedt til finansiering af supplerende sikkerhed ikke medtaget.

Kontaktinformation

Ejerkoncentration i realkreditobligationer

Nationalbankens statistik over ejerkoncentration i danske realkreditobligationer viser opdeling på henholdsvis lavt, mellem, og højt koncentrerede serier. Nedenstående Excel-fil viser opdelingen for senest afsluttede måned. Ejerkoncentrationen har følgende udfaldsrum:

1 – Lavt koncentrerede serier. Maksimal ejerandel < 20 pct.
2 – Mellem koncentrerede serier. 20 pct. <= maksimal ejerandel < 50 pct.
3 – Højt koncentrerede serier. Maksimal ejerandel >= 50 pct.
0 – Hele serien ejes af udstedere.

Opgørelsen er bl.a. relevant for låntagere i realkreditserier, da højt koncentrerede obligationsserier har en tendens til at være kendetegnet af indlåsningseffekter, jf. Danmarks Nationalbank,  Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2008. Indlåsningseffekter i realkreditobligationer kan medføre en højere pris for obligationer i perioder, hvor disse obligationer er opkøbsrelevante.

Ejerkoncentration i realkreditobligationer