Udenlandske investorer har købt danske værdipapirer for over 100 mia. kr. i 2016

Porteføljeinvesteringer, december 2016.
Publiceret 27. januar 2017
Udenlandske investorer har i 2016 øget deres investeringer i danske værdipapirer med 101 mia. kr., hvoraf 61 mia. kr. er investeret i obligationer, 22 i aktier og resten i investeringsforeninger.

Udenlandske investorer har i 2016 øget deres investeringer i danske værdipapirer med 101 mia. kr., hvoraf 61 mia. kr. er investeret i obligationer, 22 i aktier og resten i investeringsforeninger. De har især købt realkreditobligationer og obligationer udstedt af banker. De fleste investeringer er foretaget fra juni til december. Det hænger dels sammen med børsnoteringerne af DONG Energy i juni og Nets i september, dels at udlandet købte mange obligationer i 2. halvår.

Det er femte år i træk, at udlandets investeringer har været positive, og samlet har de siden 2011 købt danske værdipapirer for 442 mia. kr., hvoraf 282 mia. kr. er investeret i obligationer. Til sammenligning har danske investorer i samme periode købt udenlandske værdipapirer for 332 mia. kr., heraf er kun 21 mia. kr. i obligationer.

Udenlandske investorers køb og salg af danske værdipapirer år for år og akkumuleret i 2016

 

Kontaktinformation