Udenlandske investorer har vist interesse for danske aktier i år

Porteføljeinvesteringer, oktober 2016.
Publiceret 28. november 2016
Udenlandske investorer købte danske aktier og investeringsforeningsbeviser for henholdsvis 0,1 og 2,4 mia. kr. i oktober. Dermed har de i alt købt danske aktier for 25,1 mia. kr. og investeringsforeningsbeviser for 15,1 mia. kr. i årets første ti måneder.

Udenlandske investorer købte danske aktier og investeringsforeningsbeviser for henholdsvis 0,1 og 2,4 mia. kr. i oktober. Dermed har de i alt købt danske aktier for 25,1 mia. kr. og investeringsforeningsbeviser for 15,1 mia. kr. i årets første ti måneder. Den udenlandske interesse for danske porteføljeaktier hænger i høj grad sammen med børsnoteringerne af Dong Energy i juni og Nets i september.

Udenlandske investorer ejer samlet set danske porteføljeaktier for 1.167 mia. kr. ved udgangen af oktober, hvoraf 87 pct. består af aktier i C20-indekset. Ejerandelen har stort set været konstant i de senere år. Da C20-indekset er faldet med 13 pct. fra august til oktober, er værdien af udlandets porteføljeaktier omtrent faldet tilsvarende. Især har faldet i aktiekursen på Novo Nordisk reduceret værdien, idet udlandet ejer over 70 pct. af B-aktien.

Udlændinges køb/salg og beholdning af danske porteføljeaktier

 Anm.: Udenlandske investorers køb af danske aktier påvirkes positivt ved børsnoteringerne af ISS A/S i marts 2014, Dong Energy A/S i juni 2016 og Nets A/S i september 2016.

Kontaktinformation