Udenlandske investorers beholdning af danske statspapirer falder som følge af udløb

Porteføljeinvesteringer, november 2016.
Publiceret 4. januar 2017
Udenlandske investorer købte danske værdipapirer for 24 mia. kr. i november, mens danske investorers køb og salg af udenlandske værdipapirer stort set opvejede hinanden.

Udenlandske investorer købte danske værdipapirer for 24 mia. kr. i november, mens danske investorers køb og salg af udenlandske værdipapirer stort set opvejede hinanden. 

I november udløb statsobligationen 2,5 pct. Danske Stat St. lån 2016, hvor udenlandske investorer ultimo oktober holdt for nominelt 17,3 mia. kr. En stor del er dog blevet genplaceret i skatkammerbeviser og statsobligationer med under 5 års restløbetid. Skatkammerbeviser er typisk populære hos udenlandske investorer, og deres gennemsnitlige ejerandel fra januar til november 2016 har været 89 pct.

Siden begyndelsen af 2016 er udlandets samlede beholdning af danske statspapirer faldet med nominelt 22,4 mia. kr. Det skyldes primært udløb af danske statsobligationer i valuta, som næsten udelukkende ejes af udenlandske investorer. Ved udgangen af november var den udestående mængde i valuta reduceret til 10,5 mia. kr.

Udenlandske investorers beholdning af danske statspapirer i kroner var ca. 240 mia. kr. ved udgangen af november, og ejerandelen har i de første 11 måneder af 2016 ligget forholdsvis stabilt på 40-41 pct.

Udenlandske investorers nominelle beholdning af danske statspapirer

Anm.: Udenlandske investorers ejerandel er opgjort eksklusive Statens og statslige fondes beholdning af statspapirer.

Kontaktinformation