Danske virksomheder udsteder færre obligationer

Værdipapirer, maj 2017.
Publiceret 29. juni 2017
Danske erhvervsvirksomheders behov for at finansiere deres aktiviteter ved at udstede obligationer er blevet mindre over en bred kam.

Danske erhvervsvirksomheders behov for at finansiere deres aktiviteter ved at udstede obligationer er blevet mindre over en bred kam. Ved udgangen af maj 2017 havde de samlet udstedt for 178 mia. kr., hvilket er 13 mia. kr. mindre end for et år siden. De ti største udstedere, på nær A.P. Møller - Mærsk, har igennem de seneste to år således alle nedbragt deres udestående obligationslån.

Udstedelserne er hovedsageligt vendt mod investorer i euroområdet – knap 60 pct. af alle virksomhedsobligationer er i euro. Obligationer i dollar, pund og kroner udgør henholdsvis 11, 10 og 5 pct. Over 90 pct. af de samlede udstedelser ejes af udenlandske investorer.

I takt med at virksomhederne har udstedt færre obligationer, har de siden ultimo maj 2016 øget deres låntagning i danske banker med 13 mia. kr. Virksomhedernes låntagning i udenlandske banker har i samme periode ligget stabilt på omkring 30 mia. kr.

Udestående danske erhvervsobligationer fordelt på valuta

 

Kontaktinformation