Danskere køber udenlandske aktier – udlændinge køber danske obligationer

Porteføljeinvesteringer, februar 2017.
Publiceret 28. marts 2017
Danske investorer købte udenlandske aktier for 20 mia. kr. i februar 2017.

 

Danske investorer købte udenlandske aktier for 20 mia. kr. i februar 2017. Dermed fortsætter de senere års tendens, hvor de – primært forsikrings- og pensionssektoren – i overvejende grad fokuserer på aktier, når de køber udenlandske værdipapirer. Interessen skyldes det lave renteniveau og ønsket om at opnå mest muligt afkast af deres investeringer. Siden begyndelsen af 2014 har danske investorer købt udenlandske aktier for 184 mia. kr. og afhændet udenlandske obligationer for 8 mia. kr. Samlet set har de i perioden købt amerikanske aktier for 89 mia. kr. og aktier fra EU-området for 76 mia. kr.

Udenlandske investorer har til gengæld haft præference for danske obligationer i de senere år.  De har især købt realkreditobligationer og de obligationer, som danske banker har udstedt i udlandet. De har samlet set købt danske obligationer for 248 mia. kr. siden begyndelsen af 2014.

Udenlandske investorers større køb af danske porteføljeaktier sker ofte i forbindelse med børsnoteringer. Børsnoteringerne af Nets og Dong øgede således de udenlandske porteføljeinvesteringer i danske aktier i 2016.

Akkumulerede porteføljeinvesteringer januar 2014 – februar 2017

 ​Anm.: Aktier inkluderer investeringsforeningsbeviser.

Kontaktinformation