Danskernes indlånsoverskud i bankerne bliver ved med at stige

Bank og realkredit, balancer, april 2017.
Publiceret 30. maj 2017
Bankernes indlånsoverskud over for privatpersoner nåede ved udgangen af april 2017 op på 440 mia. kr.

Bankernes indlånsoverskud over for privatpersoner nåede ved udgangen af april 2017 op på 440 mia. kr. Det er historisk højt og over dobbelt så stort som før finanskrisen. Alene i marts og april steg det med 21 mia. kr., bl.a. som følge af store udbetalinger af udbytte, overskydende skat og feriepenge.

At indlånsoverskuddet stiger, skyldes overvejende, at de privates indskud i bankerne er steget gennem en årrække og ved udgangen af april 2017 udgjorde 838 mia. kr. – det højeste nogensinde. Private placerer hovedparten af deres indskud på anfordringskonti, til trods for at omkring to tredjedele af disse forrentes med 0 pct., når man ser bort fra de udlånsrelaterede indlån.

Det stigende indlånsoverskud hænger også sammen med, at bankernes samlede udlån til privatpersoner i de senere år har ligget stabilt omkring 400 mia. kr. Til gengæld stiger udlån fra realkreditinstitutterne til private støt, understøttet af de lave realkreditrenter, stigende boligpriser og nybyggeri. Alene det seneste år er privates realkreditgæld steget med 48 mia. kr.

Privatpersoners lån og indskud i banker og realkreditinstitutter

 Anm.: Ind- og udlån er opgjort for lønmodtagere, pensionister mv.

Kontaktinformation