De senere års lave renter har øget låneomlægningerne

Værdipapirer, juli 2017.
Publiceret 28. august 2017
Siden juli 2016 har danskerne indfriet fastforrentede realkreditlån for omtrent 137 mia. kr., og alene i juli 2017 indfriede de for 23 mia. kr.

Siden juli 2016 har danskerne indfriet fastforrentede realkreditlån for omtrent 137 mia. kr., og alene i juli 2017 indfriede de for 23 mia. kr. Det sker ofte i forbindelse med rentefald, der kan gøre det fordelagtigt for låntagerne at omlægge disse lån. Det er især obligationer med kuponrente på 3 og 3,5 pct., som er blevet udskiftet med obligationer med lavere kuponrente. Obligationer med kuponrente på 2 pct. eller derunder udgjorde ved udgangen af juli godt halvdelen af de udestående fastforrentede obligationer mod 34 pct. for et år siden.

Gennem de seneste ti år har danskerne ekstraordinært indfriet fastforrentede realkreditobligationer for 1.630 mia. kr. Især var der rekordmange låneomlægninger i 2015 – hvor der i alt blev omlagt for godt 298 mia. kr. De mange omlægninger har således medført, at 76 pct. af de udestående fastforrentede realkreditobligationer i juli 2017 er udstedt inden for de seneste tre år. Derved er en stor del af obligationerne med kuponrente på 3,5 pct. eller derover allerede forsvundet fra markedet og udgør kun 8 pct. af den udestående værdi. Når de stadig eksisterer, skyldes det bl.a., at nogle lån er for små eller for korte til, at det kan betale sig til at omlægge dem.

​​Ekstraordinære indfrielser og 30-årig realkreditrente

 

Anm.: Ekstraordinære indfrielser er opgjort på baggrund af udtrækninger i fastforrentede realkreditobligationer korrigeret for ordinære udtrækninger. Den 30-årige rente er opgjort som gennemsnittet af de ugentlige renter i tre måneder inden opsigelsesfristen på fastforrentede realkreditlån. Renten er baseret på den ugentlige opgørelse fra Realkreditrådet.

Kontaktinformation

  • Oxana Skakoun
    Tlf. 33 63 68 30
  • Conor Hasselgaard Cavanaugh
    Tlf. 33 63 68 26

Ejerkoncentration i realkreditobligationer

Nationalbankens statistik over ejerkoncentration i danske realkreditobligationer viser opdeling på henholdsvis lavt, mellem, og højt koncentrerede serier. Nedenstående Excel-fil viser opdelingen for senest afsluttede måned. Ejerkoncentrationen har følgende udfaldsrum:

1 – Lavt koncentrerede serier. Maksimal ejerandel < 20 pct.
2 – Mellem koncentrerede serier. 20 pct. <= maksimal ejerandel < 50 pct.
3 – Højt koncentrerede serier. Maksimal ejerandel >= 50 pct.
0 – Hele serien ejes af udstedere.

Opgørelsen er bl.a. relevant for låntagere i realkreditserier, da højt koncentrerede obligationsserier har en tendens til at være kendetegnet af indlåsningseffekter, jf. Danmarks Nationalbank,  Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2008. Indlåsningseffekter i realkreditobligationer kan medføre en højere pris for obligationer i perioder, hvor disse obligationer er opkøbsrelevante.

Ejerkoncentration i realkreditobligationer