Erhvervsvirksomhedernes indlånsrenter falder stadig

Bank og realkredit, renter, januar 2017.
Publiceret 27. februar 2017
Erhvervsvirksomhedernes indlånsrenter i bankerne er faldet igennem 2016 – særligt udtalt siden november – og er i januar nede på i gennemsnit -0,16 pct.

Erhvervsvirksomhedernes indlånsrenter i bankerne er faldet igennem 2016 – særligt udtalt siden november – og er i januar nede på i gennemsnit -0,16 pct. På trods af at tidsindskud og indlån med opsigelsesvarsel fortsat forrentes med positive renter, udgør de kun en meget lille del af det samlede indlån, mens de negativt forrentede anfordringslån er steget med godt 11 mia. kr. siden begyndelsen af 2016. Anfordringsindlån udgjorde ved udgangen af januar således knap 94 pct. af det samlede indlån for erhvervsvirksomheder.

Det seneste fald i indlånsrenterne afspejler, at bankerne i stigende grad tilpasser sig til lavrentemiljøet. Tilpasningen ramte i første omgang de finansielle aktører – særligt investeringsforeninger og pensionskasser – men berører i stadigt større omfang erhvervsvirksomhederne, som dog tilsvarende tilgodeses af, at udlånsrenterne er faldet støt. Husholdningerne er fortsat friholdt fra negative indlånsrenter.

Udviklingen i erhvervsvirksomhedernes indlånsrenter og gennemsnitsbalance i danske kroner

 Anm.: Rentesatserne er beregnet ud fra gennemsnitsbalancen.

Kontaktinformation