Fastforrentede realkreditlån med afdrag vinder frem

Bank og realkredit, balancer, maj 2017.
Publiceret 28. juni 2017
De fastforrentede realkreditlån med afdrag stiger støt og udgør knap 431 mia. kr., svarende til godt 28 pct. af det samlede udlån til ejerboliger og fritidshuse i maj 2017.

De fastforrentede realkreditlån med afdrag stiger støt og udgør knap 431 mia. kr., svarende til godt 28 pct. af det samlede udlån til ejerboliger og fritidshuse i maj 2017. Modsat falder markedsandelen af de variabelt forrentede lån uden afdrag fortsat og udgør lidt under 38 pct. Samlet set udgør variabelt og fastforrentede lån med afdrag nu over halvdelen af de udestående realkreditlån til ejerboliger og fritidshuse.

Den stigende udbredelse af de fastforrentede lån med afdrag hænger bl.a. sammen med, at de lange obligationsrenter er faldet, og at realkreditinstitutternes bidragssatser er blevet mere differentierede. I de senere år kan udløb af afdragsfrihed også have trukket i retning af færre afdragsfrie lån.

Boligejerne afdrager dermed stadig mere på deres realkreditlån. Afdragene nåede i 1. kvartal 2017 op på godt 8 mia. kr. Det er omkring 2 mia. kr. mere end i 1. kvartal 2014.

Realkreditudlån til ejerboliger og fritidshuse

 Anm.: Udlån er opgjort i nominelle værdier og er over for danske modparter i alle valutaer.

Kontaktinformation