Institutionelle investorer fokuserer på udenlandske aktier

Porteføljeinvesteringer, august 2017.
Publiceret 28. september 2017
Danske institutionelle investorer – pensionskasser, forsikringsselskaber og investeringsforeninger – har siden 2014 i stort omfang købt udenlandske aktier og investeringsforeningsbeviser.

Danske institutionelle investorer – pensionskasser, forsikringsselskaber og investeringsforeninger – har siden 2014 i stort omfang købt udenlandske aktier og investeringsforeningsbeviser. Samlet set har de investeret i porteføljeaktier mv. for 171 mia. kr., hvoraf knap halvdelen er placeret i dollar. I løbet af 2017 er deres interesse for porteføljeaktier og investeringsbeviser i euro desuden steget meget.

Deres interesse for udenlandske aktier hænger sammen med de senere års lavrentemiljø og ønsket om at sprede porteføljerne. Siden 2014 har de reduceret deres investeringer i obligationer udstedt i euro med 122 mia. kr. Til gengæld har de købt obligationer i andre valutaer for 43 mia. kr.,  og navnlig amerikanske statspapirer har været populære.

Institutionelle investorers akkumulerede porteføljeinvesteringer

 Anm.: Aktier inkluderer investeringsforeningsbeviser.

Kontaktinformation