Interessen for fastforrentede realkreditlån falder

Bank og realkredit, renter, marts 2017.
Publiceret 2. maj 2017
Udviklingen i rente- og bidragssatser har stor betydning for danskernes valg af realkreditlån.

Udviklingen i rente- og bidragssatser har stor betydning for danskernes valg af realkreditlån. Siden udgangen af 2016 har prisen på et fastforrentet realkreditlån været svagt stigende. Det har medvirket til at flytte en del af efterspørgslen efter nye lån over mod især lån med rentebinding på 5-10 år, hvor den effektive rente inkl. bidrag siden efteråret 2016 har ligget stabilt på stort set samme niveau som lån med kortere rentebinding. Fra foråret 2015 og året ud var der en tilsvarende, men betydeligt stærkere bevægelse væk fra fastforrentede lån. Årsagen var dengang, at spændet mellem prisen på fastforrentede lån og prisen på lån med rentebinding på op til og med 3 år blev udvidet med godt 1 procentpoint i løbet af blot fire måneder.

Danskernes realkreditlån er i stigende grad med afdrag, som nu udgør over 60 pct. af deres samlede realkreditudlån. Andelen af lån med afdrag stiger fortsat og er stadig hovedsageligt koblet til fastforrentede lån og lån med rentebinding på op til og med 6 måneder. 

Effektiv rente inkl. bidrag og forretningsomfang af lønmodtagernes nye realkreditlån fordelt på låntype

Anm.: Estimater af de forskellige låntyper på baggrund af rentebindingen. Variable lån med rentebinding op til og med 6 måneder tilpasses på baggrund af Cita-renten. Venstre figur: 3 måneders glidende vægtet gennemsnit af renterne på nyudlån. Nye lån dækker både over nye og omlægning af eksisterende lån, hvor vilkår og betingelser er ændret efter genforhandling mellem realkreditinstitut og låntager.

Kontaktinformation