Lavere renter på erhvervsudlån hos mellemstore banker

Bank og realkredit, renter, juli 2017.
Publiceret 25. august 2017
Den gennemsnitlige rente på erhvervsudlån fra mellemstore banker var i juli 2017 på 3,18 pct.

Den gennemsnitlige rente på erhvervsudlån fra mellemstore banker var i juli 2017 på 3,18 pct. Det er 0,3 procentpoint lavere sammenholdt med samme måned sidste år. Den tilsvarende rente i de store banker har derimod ligget relativt stabilt og var i juli 2017 på 2,59 pct. I det seneste år er renteforskellen på erhvervsudlån hos store og mellemstore banker således indsnævret. I juli 2016 var den på 0,82 procentpoint, mens den i juli 2017 var faldet til 0,59 procentpoint.

Faldet i de mellemstore bankers rente på erhvervsudlån er i god tråd med Nationalbankens udlånsundersøgelse. Især de mellemstore banker oplyser, at konkurrenternes adfærd har en øget betydning for udlån til både erhvervs- og privatkunder.

Modsat udlånsrenterne har renteforskellen på anfordringsindlån fra erhvervsvirksomheder hos store og mellemstore banker stort set været uændret det seneste år. I juli 2017 var den 0,1 pct. Den gennemsnitlige indlånsrente for erhvervskunderne i de store banker har siden juli 2016 været negativ og lå i juli 2017 på i gennemsnit -0,09 pct. I de mellemstore banker var renten på erhvervskundernes anfordringsindlån i juli 2017 i gennemsnit kun marginalt større end 0 pct.

Store og mellemstore bankers ud- og indlånsrenter over for erhvervskunder

 Anm.: Ind- og udlån ekskl. repoforretninger, alle valutaer, danske modparter.

Kontaktinformation

Store og mellemstore banker

Store banker:

  • Finanstilsynets gruppe 1.
  • Nordea Bank, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige. 

Mellemstore banker:

  • Finanstilsynets gruppe 2.
  • Handelsbanken, filial af Svenska Handelsbanken AB (publ), Sverige.
  • Santander Consumer Bank, filial af Santander Consumer Bank AS, Norge.