Nu også svagt stigende bankudlån til erhverv

Bank og realkredit, balancer, marts 2017.
Publiceret 2. maj 2017
Bankernes udlån til danske erhvervsvirksomheder stiger nu også svagt og er i marts nået op på godt 350 mia. kr.

Bankernes udlån til danske erhvervsvirksomheder stiger nu også svagt og er i marts nået op på godt 350 mia. kr. År til år-væksten har således været positiv de seneste syv måneder, og udlånet ligger godt 11 mia. kr. højere end for et år siden. Udviklingen harmonerer godt med, at bankerne rapporterer om øget konkurrence, og at det har fået især de mindre banker til at lempe kreditstandarderne lidt.

Realkreditinstitutternes udlån til danske erhvervsvirksomheder stiger fortsat og udgør nu ca. 740 mia. kr. – godt to tredjedele af det samlede erhvervsudlån. Realkreditudlånet er steget gennem en lang årrække. – de seneste 12 måneder med knap 26 mia. kr. Det er især udlån til ejendomshandel og udlejning, der er steget.

​Udlån fra banker og realkreditinstitutter til erhvervsvirksomheder i Danmark samt år til år-vækst

 

Kontaktinformation