Pensionsselskaber koncentrerer deres udenlandske investeringer på aktier

Porteføljeinvesteringer, januar 2017.
Publiceret 28. februar 2017
Opbygningen af pensionsformuerne indebærer, at pensionsselskaberne har et stort placeringsbehov.

Opbygningen af pensionsformuerne indebærer, at pensionsselskaberne har et stort placeringsbehov. De senere års lavrentemiljø har fået selskaberne til at koncentrere deres udenlandske investeringer på aktier. Siden begyndelsen af 2014 har de under ét købt udenlandske aktier for 128 mia. kr., mens køb og salg af udenlandske obligationer har opvejet hinanden. En del af de udenlandske aktiekøb sker gennem mandater hos danske kapitalforeninger.

Ved udgangen af januar 2017 ejede pensionsselskaber udenlandske værdipapirer for 1.706 mia. kr. Det er ca. 60 pct. af Danmarks samlede beholdning af udenlandske porteføljeinvesteringer.

Pensionsselskabers akkumulerede køb af udenlandske værdipapirer og beholdning siden 2014

 

Anm.: Pensionsselskaber omfatter forsikrings- og pensionssektoren inkl. danske kapitalforeninger, hvor pensionsselskaber ejer 90 pct. eller mere af foreningen.

Kontaktinformation