Realkreditlån finansieres i stigende grad med variabelt forrentede obligationer

Værdipapirer, januar 2017.
Publiceret 28. februar 2017
De seneste to år er værdien af realkreditobligationer bag variabelt forrentede lån steget med 30 pct., så de ved udgangen af januar 2017 udgør nominelt 686 mia. kr. eller 25 pct. af alle udestående realkreditobligationer.

De seneste to år er værdien af realkreditobligationer bag variabelt forrentede lån steget med 30 pct., så de ved udgangen af januar 2017 udgør nominelt 686 mia. kr. eller 25 pct. af alle udestående realkreditobligationer. Det er særligt udbredelsen af obligationer bag Cita-baserede lån (Cita-lån) – kendt som bl.a. F-kort-lån – som bidrager til væksten. Cita-lån blev introduceret i midten af 2013 som alternativ til fastforrentede lån med årlig refinansiering (F1-lån). Siden er den udestående mængde af variabelt forrentede realkreditobligationer steget med 200 mia. kr., og obligationer bag Cita-lån tegner sig for godt 60 pct. af stigningen.

Investorer anvender variabelt forrentede obligationer i deres likviditetsstyring, da de er mindre følsomme over for renteændringer end fastforrentede. Det skyldes, at kuponrenten på en obligation med variabel rente løbende fastsættes i forhold til udviklingen i referencerenten, sædvanligvis hvert halve år. Kursen er derfor næsten uforandret i obligationens løbetid.

Variabelt forrentede realkreditobligationer er især populære blandt danske banker og realkreditinstitutter, som ejer knap 50 pct. af dem. Til sammenligning udgør udlandets ejerandel 20 pct.

Udestående variabelt forrentede realkreditobligationer fordelt på investorsektor

Anm.: Cita-renten (Copenhagen Interest T/N Average) tager udgangspunkt i de renteswaps, som bankerne indgår, når der byttes en variabel dag til dag-rente (T/N-renten) mod en fast rente for en aftalt fast periode.

Kontaktinformation

Ejerkoncentration i realkreditobligationer

Nationalbankens statistik over ejerkoncentration i danske realkreditobligationer viser opdeling på henholdsvis lavt, mellem, og højt koncentrerede serier. Nedenstående Excel-fil viser opdelingen for senest afsluttede måned. Ejerkoncentrationen har følgende udfaldsrum:

1 – Lavt koncentrerede serier. Maksimal ejerandel < 20 pct.
2 – Mellem koncentrerede serier. 20 pct. <= maksimal ejerandel < 50 pct.
3 – Højt koncentrerede serier. Maksimal ejerandel >= 50 pct.
0 – Hele serien ejes af udstedere.

Opgørelsen er bl.a. relevant for låntagere i realkreditserier, da højt koncentrerede obligationsserier har en tendens til at være kendetegnet af indlåsningseffekter, jf. Danmarks Nationalbank,  Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2008. Indlåsningseffekter i realkreditobligationer kan medføre en højere pris for obligationer i perioder, hvor disse obligationer er opkøbsrelevante.

Ejerkoncentration i realkreditobligationer