Rentefald på danskernes banklån flader ud

Bank og realkredit, renter, februar 2017.
Publiceret 27. marts 2017
Bankernes renter på nye lån til private er det seneste halve år faldet fra knap 4,1 til nu godt 3,9 pct.

Bankernes renter på nye lån til private er det seneste halve år faldet fra knap 4,1 til nu godt 3,9 pct. Det gælder især forbrugslån, der er faldet med knap 0,3 procentpoint, mens lån med sikkerhed i fast ejendom blot er faldet med knap 0,1 procentpoint. De lave renter har ikke samlet ført til, at forretningsomfanget af nye lån er steget i denne periode – det har derimod ligget stabilt omkring 13 mia. kr. om måneden. Da afdrag og indfrielser af lån dog overstiger nye lån, er de privates samlede gæld i bankerne faldet de seneste måneder, mens gælden til realkreditten modsat stiger.

Bankernes rente på nye forbrugslån ligger fortsat noget under renten på de eksisterende forbrugslån, mens renten på nye og eksisterende lån med sikkerhed i fast ejendom har ligget på samme niveau det seneste halve år. Nye lån med sikkerhed i fast ejendom forrentes med ca. 3,3 pct., mens nye forbrugslån forrentes med ca. 5,5 pct. 

Udviklingen i udlånsrenter og forretningsomfang for nye udlån til lønmodtagere, pensionister mv.

Anm.: Figuren viser et 3 måneders glidende gennemsnit af renterne samt forretningsomfanget på nye udlån ekskl. repoforretninger.

Kontaktinformation