Renten på husholdningernes rekordstore indlån er historisk lav

Bank og realkredit, renter, maj 2017.
Publiceret 28. juni 2017
De danske husholdningers indlån i bankerne er ved udgangen af maj 2017 på knap 925 mia. kr., samtidig med at den gennemsnitlige indlånsrente er nået ned på 0,39 pct.

De danske husholdningers indlån i bankerne er ved udgangen af maj 2017 på knap 925 mia. kr., samtidig med at den gennemsnitlige indlånsrente er nået ned på 0,39 pct. Dermed er renten på det rekordstore indlån historisk lav.

Husholdningernes indlån i bankerne består hovedsageligt af lavt forrentet anfordringsindlån – hvor en stor andel er med nulrente. En del af anfordringsindlånene er knyttet til de såkaldte prioritetslån, som har en "kunstigt" høj indlånsrente, der svarer til udlånsrenten. En undersøgelse foretaget af Nationalbanken viser, at omtrent 10 pct. af privatpersoners indlån er udlånsrelateret. Korrigerer man for disse indlån, vil den gennemsnitlige indlånsrente falde med godt 0,2 procentpoint.

Bankernes rentemarginal over for husholdninger, som er forskellen mellem den gennemsnitlige ud- og indlånsrente, ligger på 3,90 pct. i maj. Det er det laveste i en årrække, og lavere end før finanskrisen. Rentemarginalen følger bl.a. risikoen for tab på udlån; derfor falder den typisk i en højkonjunktur og stiger i en lavkonjunktur.

Bankernes rentesatser og rentemarginal over for husholdninger

 Anm.: Forretninger over for danske modparter i danske kroner.

Kontaktinformation