Stabil udenlandsk ejerandel af danske statspapirer

Porteføljeinvesteringer, marts 2017.
Publiceret 3. maj 2017
Udlandets beholdning af danske statspapirer faldt i marts. Det skyldes primært udløb af et skatkammerbevis i begyndelsen af måneden, hvoraf udenlandske investorer ejede for 25,4 mia. kr.

 Udlandets beholdning af danske statspapirer faldt i marts. Det skyldes primært udløb af et skatkammerbevis i begyndelsen af måneden, hvoraf udenlandske investorer ejede for 25,4 mia. kr. I løbet af måneden købte udlandet samtidig cirkulerende skatkammerbeviser og statsobligationer med restløbetid på 1-5 år for 16,7 mia. kr.

Set over en længere periode svinger udlandets ejerandel af statspapirer i kroner omkring 40 pct. Ved udgangen af marts ejede udlandet danske statspapirer for ca. 237 mia. kr. svarende til 40,6 pct. af de samlede statspapirudstedelser. Den resterende andel ejes hovedsageligt af den danske forsikrings- og pensionssektor og investeringsforeninger.

​​Udlandets nominelle beholdninger og udlandets ejerandel af danske statspapirer udstedt i kroner

 Anm.: Udenlandske investorers ejerandel er opgjort eksklusive statens og statslige fondes beholdning af statspapirer

Kontaktinformation