Tilbagekøb af aktier er populært blandt danske selskaber

Værdipapirer, juni 2017.
Publiceret 28. juli 2017
Siden begyndelsen af 2012 har de børsnoterede selskaber brugt godt 225 mia. kr. på at købe aktier tilbage, heraf står 15 af de største danske selskaber for ca. 80 pct. af tilbagekøbet. Alene det seneste år har danske selskaber opkøbt egne aktier for knap 47 mia. kr.

Markedsværdien af danske børsnoterede aktier er siden nytår steget med knap 250 mia. kr., svarende til 11 pct. De fem største selskaber målt på markedsværdi – Novo Nordisk, A.P. Møller - Mærsk, Danske Bank, Vestas og Coloplast – tegner sig for halvdelen. Samlet set har danske børsnoterede selskaber i årets første seks måneder givet kursgevinster og udbytter på 14 pct.

Samtidig med at selskaberne gennem de senere år har betalt øget udbytte til aktionærerne, har de også tilbagekøbt egne aktier. Aktietilbagekøb svarer økonomisk set til udbyttebetalinger og giver samtidig aktionærerne en kursgevinst på deres aktiebeholdning.

Siden begyndelsen af 2012 har de børsnoterede selskaber brugt godt 225 mia. kr. på at købe aktier tilbage, heraf står 15 af de største danske selskaber for ca. 80 pct. af tilbagekøbet. Alene det seneste år har danske selskaber opkøbt egne aktier for knap 47 mia. kr.

Novo Nordisk har haft aktietilbagekøbsprogrammer gennem hele perioden. Samlet set har selskabet tilbagekøbt aktier for 100 mia. kr. siden 2012, svarende til ca. 20 pct. af aktiens nuværende markedsværdi.

Markedsværdien af børsnoterede danske aktier og akkumuleret aktietilbagekøb

 

Kontaktinformation

Ejerkoncentration i realkreditobligationer

Nationalbankens statistik over ejerkoncentration i danske realkreditobligationer viser opdeling på henholdsvis lavt, mellem, og højt koncentrerede serier. Nedenstående Excel-fil viser opdelingen for senest afsluttede måned. Ejerkoncentrationen har følgende udfaldsrum:

1 – Lavt koncentrerede serier. Maksimal ejerandel < 20 pct.
2 – Mellem koncentrerede serier. 20 pct. <= maksimal ejerandel < 50 pct.
3 – Højt koncentrerede serier. Maksimal ejerandel >= 50 pct.
0 – Hele serien ejes af udstedere.

Opgørelsen er bl.a. relevant for låntagere i realkreditserier, da højt koncentrerede obligationsserier har en tendens til at være kendetegnet af indlåsningseffekter, jf. Danmarks Nationalbank,  Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2008. Indlåsningseffekter i realkreditobligationer kan medføre en højere pris for obligationer i perioder, hvor disse obligationer er opkøbsrelevante.

Ejerkoncentration i realkreditobligationer