Udenlandsk interesse for danske realkreditobligationer

Porteføljeinvesteringer, april 2017.
Publiceret 31. maj 2017
Udenlandske investorer har udvist vedvarende interesse for danske obligationer i de seneste år. Siden januar 2016 har udlandet købt danske obligationer for samlet set godt 76 mia. kr. I samme periode har de købt danske aktier og investeringsforeningsbeviser for 60 mia. kr.

Udenlandske investorer har udvist vedvarende interesse for danske obligationer i de seneste år. Siden januar 2016 har udlandet købt danske obligationer for samlet set  godt 76 mia. kr. I samme periode har de købt danske aktier og investeringsforeningsbeviser for 60 mia. kr.

Det er især udenlandske investorers køb af realkreditobligationer, der har drevet udviklingen. Fra begyndelsen af 2009 til nu er deres nominelle beholdninger steget med over 400 mia. kr. Opkøbene har bl.a. resulteret i, at udlandets ejerandel i perioden er steget fra 11,3 til knap 24 pct.

Siden 2013 er stort set hele tilvæksten i udlandets beholdninger sket i obligationer med restløbetid over 2 år, hvilket bl.a. afspejler en øget udstedelse af realkreditobligationer med længere løbetid.

Udlandets beholdninger og ejerandel af danske realkreditobligationer

 Anm.: I figuren vises udlandets nominelle beholdninger. Der var udløb af realkreditobligationer i april 2017, hvilket indebar en negativ transaktion.

Kontaktinformation