Udlånet til de personligt ejede virksomheder falder fortsat

Bank og realkredit, balancer, juni 2017.
Publiceret 27. juli 2017
Udlånet til de personligt ejede virksomheder nåede i juni 2017 ned på 555 mia. kr. – et fald på 16 mia. kr. i forhold til samme måned sidste år.

Udlånet til de personligt ejede virksomheder nåede i juni 2017 ned på 555 mia. kr. – et fald på 16 mia. kr. i forhold til samme måned sidste år. Faldet drives primært af brancherne landbrug, handel og transport samt ejendomshandel, der tilsammen udgør 70 pct. af det samlede udlån til disse virksomheder. Faldet, som er udtalt for både banker og realkreditinstitutter, står i modsætning til væksten i udlånet til både private og erhvervsvirksomheder de seneste par år.

Af det samlede udlån til de personligt ejede virksomheder udgør realkreditlån knap 450 mia. kr., hvoraf over 75 pct. er variabelt forrentede. Den store andel af variabelt forrentede realkreditlån og de lave renter betyder, at virksomhedernes finansieringsomkostninger er lave, men også at de personligt ejede virksomheder er meget rentefølsomme. Andelen af fastforrentede realkreditlån er dog steget svagt i de seneste år.

Udlån til personligt ejede virksomheder, fordelt på låntyper og udvalgte brancher

 ​Anm.: Data er for juni 2015, juni 2016 og juni 2017.

Kontaktinformation