Udlændinge har købt danske værdipapirer for 71 mia. kr. i 1. halvår 2017

Porteføljeinvesteringer, juni 2017.
Publiceret 14. august 2017
Udenlandske investorer købte i juni 2017 danske aktier og investeringsforeningsbeviser for 5 mia. kr. og danske obligationer for 12 mia. kr. Dermed har de købt danske værdipapirer for i alt 71 mia. kr. i 1. halvår 2017.

Udenlandske investorer købte i juni 2017 danske aktier og investeringsforeningsbeviser for 5 mia. kr. og danske obligationer for 12 mia. kr. Dermed har de købt danske værdipapirer for i alt 71 mia. kr. i 1. halvår 2017. Det er lidt mere end i 1. halvår 2016, hvor de købte for 65 mia. kr.

De udenlandske investorer købte i 1. halvår 2017 danske aktier og investeringsforeningsbeviser for 43 mia. kr. De købte hovedsageligt C20-aktier, bl.a. Vestas Wind Systems og A.P. Møller - Mærsk. I samme periode købte de danske obligationer – især udstedelser i udlandet – for i alt 28 mia. kr. Deres køb af statspapirer og realkreditobligationer blev nogenlunde opvejet af udløb i 1. halvår, så nominelt har deres beholdning af disse papirer været omtrent uændret. Opgørelser fra IMF viser, at obligationerne især ejes af europæiske investorer, mens aktierne og investeringsforeningsbeviserne især ejes af amerikanske.

Udenlandske investorers akkumulerede porteføljeinvesteringer, januar 2014 til juni 2017

 

Kontaktinformation