Udlændinge investerer primært i de største danske aktier

Værdipapirer, marts 2017.
Publiceret 3. maj 2017
Udenlandske investorer har igennem de sidste ti år vist stor interesse for danske aktier og købt for 275 mia. kr.

Udenlandske investorer har igennem de sidste ti år vist stor interesse for danske aktier og købt for 275 mia. kr. Deres ejerandel af børsnoterede danske aktier er steget fra 27 pct. i 2007 til 51 pct. i marts 2017, svarende til en markedsværdi på 1.251 mia. kr. Aktier i C20-indekset udgør knap 90 pct. af deres aktieportefølje.

Udlandet koncentrerer investeringerne i danske aktier på få selskaber. En årsag kan være brugen af passive indeksfonde, som fortrinsvis placerer deres midler i store likvide aktier. Dermed er værdien af udlandets investeringer i danske selskaber under ét følsom over for udviklingen i kursen på enkelte aktier. Faldet i kursværdien på Novo Nordisk B-aktien, hvor udlændinge ejer godt 70 pct., har således reduceret deres ejerandel af børsnoterede aktier i det seneste år.

I takt med at udlandets ejerandel er steget igennem de sidste ti år, er de danske institutionelle investorers ejerandel faldet fra 42 til 27 pct. De øvrige danske investorers ejerandel er i samme periode reduceret fra 30 til 22 pct.

Ejerfordeling af danske børsnoterede aktier 2007-17 og af de tre største aktier og C20 ultimo marts 2017

 

Kontaktinformation

Ejerkoncentration i realkreditobligationer

Nationalbankens statistik over ejerkoncentration i danske realkreditobligationer viser opdeling på henholdsvis lavt, mellem, og højt koncentrerede serier. Nedenstående Excel-fil viser opdelingen for senest afsluttede måned. Ejerkoncentrationen har følgende udfaldsrum:

1 – Lavt koncentrerede serier. Maksimal ejerandel < 20 pct.
2 – Mellem koncentrerede serier. 20 pct. <= maksimal ejerandel < 50 pct.
3 – Højt koncentrerede serier. Maksimal ejerandel >= 50 pct.
0 – Hele serien ejes af udstedere.

Opgørelsen er bl.a. relevant for låntagere i realkreditserier, da højt koncentrerede obligationsserier har en tendens til at være kendetegnet af indlåsningseffekter, jf. Danmarks Nationalbank,  Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2008. Indlåsningseffekter i realkreditobligationer kan medføre en højere pris for obligationer i perioder, hvor disse obligationer er opkøbsrelevante.

Ejerkoncentration i realkreditobligationer