Værdien af danske aktier er mere end fordoblet på fem år

Værdipapirer, februar 2017.
Publiceret 28. marts 2017
Det danske aktiemarked steg med 10 pct. fra december til februar og har dermed genvundet sin styrke efter, at aktiekurserne faldt markant fra august til november i 2016.

Det danske aktiemarked steg med 10 pct. fra december til februar og har dermed genvundet sin styrke efter, at aktiekurserne faldt markant fra august til november i 2016. Fremgangen var bredt funderet med højdespringere som A.P. Møller - Mærsk, Danske Bank og Genmab, hvis kurser steg henholdsvis 22, 14 og 13 pct. Markedsværdien af samtlige børsnoterede danske aktier var dog ved udgangen af februar 63 mia. kr. lavere end ultimo juli 2016, hvor den var højest. Udviklingen var drevet af Novo Nordisk B-aktien, som fra august til februar faldt med 261 mia. kr.

Den samlede markedsværdi af børsnoterede danske aktier er siden begyndelsen af 2012 steget med 1.383 mia. kr., svarende til 134 pct. De fem største børsnoterede selskaber – Novo Nordisk, A.P. Møller - Mærsk, Danske Bank, Vestas og Coloplast – tegner sig for halvdelen af stigningen. Samlet set har danske børsnoterede selskaber i perioden givet et afkast på 166 pct. i form af værdistigninger og udbytter.

Børsnoterede danske aktier fordelt på investorsektor og akkumuleret månedligt afkast

Anm.: Afkast er udbytter og værdistigninger. Det samlede afkast viser en indekseret udvikling for samtlige børsnoterede danske aktier.

Kontaktinformation

Ejerkoncentration i realkreditobligationer

Nationalbankens statistik over ejerkoncentration i danske realkreditobligationer viser opdeling på henholdsvis lavt, mellem, og højt koncentrerede serier. Nedenstående Excel-fil viser opdelingen for senest afsluttede måned. Ejerkoncentrationen har følgende udfaldsrum:

1 – Lavt koncentrerede serier. Maksimal ejerandel < 20 pct.
2 – Mellem koncentrerede serier. 20 pct. <= maksimal ejerandel < 50 pct.
3 – Højt koncentrerede serier. Maksimal ejerandel >= 50 pct.
0 – Hele serien ejes af udstedere.

Opgørelsen er bl.a. relevant for låntagere i realkreditserier, da højt koncentrerede obligationsserier har en tendens til at være kendetegnet af indlåsningseffekter, jf. Danmarks Nationalbank,  Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2008. Indlåsningseffekter i realkreditobligationer kan medføre en højere pris for obligationer i perioder, hvor disse obligationer er opkøbsrelevante.

Ejerkoncentration i realkreditobligationer