Erhvervsobligationer er rettet mod udenlandske investorer

Værdipapirer, juli 2018.
Publiceret 28. august 2018
I juli 2018 var der udstedt danske erhvervsobligationer for 197 mia. kr. Heraf var 95 pct. udstedt i udenlandsk valuta og 5 pct. i kroner. Erhvervsobligationer udstedt i euro har gennem det seneste årti udgjort en stadig større andel af den udestående mængde. I juli 2018 var 65 pct. af den samlede mængde udstedt i euro mod 50 pct. i juli 2008.

Kontaktinformation