Landbrugets realkreditgæld er hovedsageligt variabelt forrentet

Bank og realkredit, balancer, juli 2018.
Publiceret 27. august 2018
Dansk landbrug er udfordret af en historisk varm og tør sommer. Samtidig fylder branchen meget i bank- og realkreditsektorens udlånsportefølje. Således var udlånet til landbruget ved udgangen af juli 312 mia. kr., svarende til 19 pct. af det samlede udlån til erhvervsvirksomheder og selvstændige erhvervsdrivende.

Kontaktinformation