Udlandets ejerandel af statspapirer faldt i marts

Porteføljeinvesteringer, marts 2018.
Publiceret 1. maj 2018
Udlandets ejerandel af danske statspapirer udgjorde 38 pct. i marts 2018. Det er et fald i forhold til februar, hvor ejerandelen nåede op på 42 pct. Set over en længere periode ligger udlandets ejerandel af danske statspapirer stabilt omkring 40 pct.

Kontaktinformation