Danskerne fravælger obligationer

Værdipapirer, august 2018.
Publiceret 28. september 2018
Husholdningerne har i stort omfang fravalgt at investere direkte i danske obligationer. I august 2018 udgjorde investeringer i obligationer 35 mia. kr., svarende til 4 pct. af husholdningernes beholdning af danske værdipapirer.

Kontaktinformation