Valg af afdrags- og renteprofil er tæt forbundet

Bank og realkredit, balancer, januar 2018.
Publiceret 27. februar 2018
Danske privatkunders nye realkreditlån var i 2017 overvejende fastforrentede lån med afdrag eller variabelt forrentede lån uden afdrag for henholdsvis 89 og 82 mia. kr.