Pengemarkedsundersøgelse 2014

Pengemarkedsundersøgelse, 2014.
Publiceret 5. januar 2015
Omsætningen på pengemarkedet er ifølge Nationalbankens årlige pengemarkedsundersøgelse fortsat med at falde, jf. figuren. Finanskrisen betød, at der kom øget fokus på likviditets- og kreditrisici. Omsætningen i længere usikrede pengemarkedslån er som konsekvens heraf så godt som forsvundet, og omsætningen ligger alt overvejende i dag til dag-markedet. Størstedelen af den samlede omsætning er knyttet til lån med sikkerhed i form af enten repoer eller FX swaps.

 Graf_Pengemarkedsundersøgelse_2014.PNG

Nationalbanken gennemfører en årlig undersøgelse af pengemarkedet i 2. kvartal, hvor de største pengeinstitutter indberetter omsætningsdata mv.

På pengemarkedet gennemføres pengemarkedslån og handel med rentederivater med en løbetid op til 1 år mellem pengeinstitutterne. Pengemarkedsundersøgelsen omfatter usikrede lån, repoer, FX swaps, Cita-swaps og FRA.

Mere information

For mere information om produkterne på pengemarkedet:

 Pengepolitik i Danmark ​​

Artikel

Læs om den seneste pengemarkeds-
undersøgelse i artiklen "Seneste tendenser på pengemarkedet" i Kvartalsoversigt,
4. kvartal 2014

 Seneste tendenser på pengemarkedet ​​