Balancestatistik for penge- og realkreditinstitutter, december 2016

Publiceret 30. september 2016

Dato og tidspunkt for begivenheden:

26-01-2017 09:00

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

​Statistikken indeholder en opgørelse opdelt på hovedposter af den konsoliderede MFI-balance. Der er desuden specifikationer til balancens hovedposter opdelt på sektorer, modpartslande, løbetid og valuta. Endvidere indeholder statistikken en opgørelse af pengemængden samt opgørelser vedrørende undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

MFI-sektoren omfatter ud over penge- og realkreditinstitutter tillige andre kreditinstitutter, pengemarkedsforeninger samt Nationalbanken.

Principperne for statistikkens indhold og opbygning er fastlagt i Den Europæiske Centralbanks (ECB's) forordning om den konsoliderede balance for MFI-sektoren.