Bank og realkredit, balancer - september 2019

Publiceret 28. juni 2019

Dato og tidspunkt for begivenheden:

25-10-2019 08:00

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Statistikken indeholder en opgørelse opdelt på hovedposter af den konsoliderede MFI-balance. Der er desuden specifikationer til balancens hovedposter opdelt på sektorer, modpartslande, løbetid og valuta. Endvidere indeholder statistikken en opgørelse af pengemængden samt opgørelser vedrørende undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

MFI-sektoren omfatter ud over penge- og realkreditinstitutter tillige andre kreditinstitutter, pengemarkedsforeninger samt Nationalbanken.

Principperne for statistikkens indhold og opbygning er fastlagt i Den Europæiske Centralbanks (ECB's) forordning om den konsoliderede balance for MFI-sektoren.