Betalingsbalancens finansielle poster, december 2016

Publiceret 31. oktober 2016

Dato og tidspunkt for begivenheden:

08-02-2017 09:00

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet.

​Statistikken indeholder en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet fordelt på sektorer og investeringstype. Herudover vises en specifikation af udenlandske investeringer i danske værdipapirer og danske investeringer i udenlandske værdipapirer.