Betalingsbalancens finansielle poster, januar 2018 (kun tabeller opdateres)

Publiceret 30. november 2017

Dato og tidspunkt for begivenheden:

12-03-2018 08:00

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet.

​Statistikken indeholder en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet fordelt på sektorer og investeringstype. Herudover vises en specifikation af udenlandske investeringer i danske værdipapirer og danske investeringer i udenlandske værdipapirer.