Betalingsbalancens finansielle poster, juni 2017 (kun tabeller opdateres)

Publiceret 1. maj 2017

Dato og tidspunkt for begivenheden:

14-08-2017 09:00

STATISTIKKEN OFFENTLIGGØRES 14. AUGUST KL. 9. Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet.

​Statistikken indeholder en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet fordelt på sektorer og investeringstype. Herudover vises en specifikation af udenlandske investeringer i danske værdipapirer og danske investeringer i udenlandske værdipapirer.