Betalingsbalancens finansielle poster, oktober 2017 (kun tabeller opdateres)

Publiceret 31. august 2017

Dato og tidspunkt for begivenheden:

11-12-2017 08:00

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet.

​Statistikken indeholder en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet fordelt på sektorer og investeringstype. Herudover vises en specifikation af udenlandske investeringer i danske værdipapirer og danske investeringer i udenlandske værdipapirer.